PERS

Op zaterdag 14 en zondag 15 juli vindt de 38ste editie van Bospop plaats. Het aanvragen van persaccreditaties is vanaf maandag 30 april op deze pagina mogelijk tot zondag 17 juni. Door de honderden persaanvragen die we ontvangen zijn we genoodzaakt een selectie te maken, helaas kunnen we slechts enkele tientallen aanvragen honoreren. Hoe vervelend ook, we ontkomen er dus niet aan om mensen te teleurstellen.

Om in aanmerking te komen voor een persaccreditatie van Bospop 2018 volgen we onderstaande richtlijnen. Iedere aanvraag controleren we hierop. Hoe completer en nauwkeuriger uw aanvraag, des te groter de kans op goedkeuring. Voor Bospop speelt bovendien de hoeveelheid media aandacht vooraf aan ons festival een belangrijke rol bij de selectie.

RICHTLIJNEN PERSACCREDITATIES BOSPOP

 1. Persaccreditatie aanvragen voor zowel traditionele- als online media zijn alleen mogelijk via internet via het persaccreditatie formulier.
 2. Bospop maakt uit alle aanvragers een selectie, we selecteren o.a. op basis van de volgende criteria:
  • Soort medium, bereik en verspreidingsgebied.
  • Doelgroep van het medium.
  • Media aandacht / aantal publicaties vooraf gewijd aan Bospop 2018.
  • Wel of niet reeds eerder geaccrediteerd. We willen een eerlijke verdeling van persaccreditaties nastreven, een accreditatie van vorig jaar geeft dus niet automatisch toestemming voor dit jaar. We gaan hier actief in rouleren voor een eerlijke spreiding.
 3. Voorpublicaties:
  • De traditionele media (schrijvende- en uitzendende pers) vragen we minimaal 2 aantoonbare voorpublicaties te maken over Bospop.
  • De online media vragen we minimaal 3 aantoonbare voorpublicaties te maken over Bospop.
  • Hoe groter de bijdragen in de PR van Bospop, des te groter de kans op toekenning van uw persaccreditatie. Beschrijf uw bijdrage dus in detail.
 4. Foto- / video passen:
  • Een fotopas geeft toegang tot de fotopit voor het podium waar tijdens de eerste 3 nummers van een optreden gefotografeerd mag worden (tenzij
   uitdrukkelijk anders aangegeven of op verzoek van de security anders is opgedragen).
  • Een fotograaf met fotopas mag gebruik maken van een professioneel fototoestel met afneembare lens.
  • Zonder fotopas mag alleen met een kleine consumentencamera zonder verwisselbare lens sfeerfoto’s gemaakt worden.
  • Er is slechts ruimte voor 30 fotografen in de fotopit voor het podium, een aanvraag zonder fotopas maakt dus meer kans op toekenning.
  • Bospop stelt foto’s en beeldmateriaal van hoge kwaliteit beschikbaar voor gebruik in uw publicaties. Deze foto’s kunnen rechtenvrij gebruikt worden en worden op een afgeschermde omgeving gepubliceerd.
  • Film- en geluidsopname apparatuur in welke vorm ook is niet toegestaan tenzij u over een videopas beschikt. Let op: hierop wordt streng gecontroleerd.
  • Persaccreditaties van individuele fotografen, niet verbonden aan een persorganisatie of dagblad en fotografen die beelden commercieel verkopen worden
   niet toegekend.
 5. Speciaal voor journalisaten zonder fotopas: foto’s van hoge kwaliteit (drukkwaliteit) kunt u na Bospop downloaden op onze site. Wij lichten u hier over in voor Bospop per e-mail.
 6. Na zondag 17 juni 2018 worden in principe geen nieuwe persaanvragen meer gehonoreerd.
 7. In de week van 18 juni informeren wij u over het al dan niet toekennen van de persaccreditatie. Er is geen mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan.
 8. Bij goedkeuring van de persaccreditatie ontvangt de aanvrager een voucher voor één enkel press / guest bandje (en onder strikte voorwaarden een foto- c.q. fimpas).

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken