FIEP

Van post punky praatzang tot.. FIEP uit Amsterdam ‘indie rock’ noemen, doet onvoldoende recht aan het vernuft, de fantasie en levenslust van de songs.

Programma