Bedankt voor uw persaccreditatieaanvraag.

Helaas kan Bospop vanwege het grote aantal persaccreditatieaanvragen niet alle aanvragen goedkeuren. Bospop maakt uit alle aanvragers een selectie.

In de week van 24 juni informeren wij u over het al dan niet toekennen van de persaccreditatie. Bij goedkeuring van de persaccreditatie ontvangt de aanvrager een voucher voor één enkel press / guest bandje (en onder strikte voorwaarden een foto- c.q. filmpas).