HUISREGELS

De belangrijkste regel op een festival is natuurlijk: Wees lief voor elkaar en heb zoveel mogelijk lol als mogelijk is! Drink – met name bij warm weer – voldoende water en vergeet niet te eten! Leer je kampeerburen kennen en let op elkaars spullen. Doe een ander niks aan dat je zelf niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een feest van! En houd je a.u.b. aan die paar regeltjes die we hieronder opsommen.

HUISREGELS BOSPOP 2023

Ingang en controle

 • Toegang tot Bospop festival is alleen maar mogelijk met een geldig toegangsbewijs, ongeldige toegangsbewijzen zullen worden geweigerd en er kan geen aanspraak worden gedaan op enige terugbetaling hiervan of vergoeding/compensatie, onze veiligheidsdiensten zullen onderzoeken of er sprake is van fraude en dragen indien nodig de persoon in kwestie overdragen aan de politie.
 • Verlies of beschadiging aan de gekochte toegangsbewijzen na het moment van koop, valt binnen de verantwoordelijkheid van de koper/bezoeker, Stichting Bospop kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Polsbandjes zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overgedragen, ons securitypersoneel controleert op het juist dragen van de polsbandjes, bij fraude wordt de persoon of personen overgedragen aan de aanwezige politie.
 • Personen onder de 16 jaar hebben alleen maar toegang tot het festival onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige. Ouders blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun aanwezige kinderen tijdens het festival.
 • Stichting Bospop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen.
 • Bij de ingang van de campings en het festivalterrein vind tascontrole plaats en kan gefouilleerd worden, het niet naleven van het reglement zal verwijdering van het terrein tot gevolg hebben;
 • Huisdieren kunnen niet worden toegelaten.
 • Selfiesticks, paraplu’s en vlaggenstokken worden niet toegelaten, deze kunnen worden afgegeven bij de ingang en bij vertrek onder vermelding van de verkregen kwitantie weer worden afgehaald.
 • Professionele foto-, film-, en opname apparatuur (hetzij met verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan zonder geldige schriftelijke toestemming die door Stichting Bospop is afgegeven.
 • Glas, blik, plastic flessen worden bij de ingang ingenomen en niet geretourneerd.
 • Drank en etenswaren worden bij de ingang ingenomen en niet geretourneerd, één flesje water zonder dop per persoon wordt toegelaten.
 • Vuurwerk, soft- en harddrugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen worden in beslag genomen en niet geretourneerd, de betreffende eigenaar/bezoeker zal afhankelijk van de kwestie per direct worden overgedragen aan de aanwezige politie.
 • Accu’s, stroomgeneratoren en andere vermogensbronnen, anders dan een oplader voor de mobiele telefoon of kleine powerbank kunnen niet worden toegelaten, er zijn bij het infopunt mogelijkheden tot het opladen van je mobiele telefoon.
 • Stoeltjes (ook opblaasstoeltjes en andere opblaasartikelen) zijn niet toegestaan en worden bij de ingang in beslag genomen. Deze kunnen bij vertrek weer worden afgehaald aan de uitgang.
 • Er worden voor de veiligheid van zowel bezoekers als de organisatie en diens medewerkers camerabeelden gemaakt op- en rondom het festivalterrein, iedereen die het festival betreedt, stemt toe om gefilmd te worden. De gemaakte beelden worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en/of promotionele doeleinden (aftermovie/foto’s) vanuit Stichting Bospop.
 • Bezoekers vanaf 14 jaar zijn verplicht om legitimatie te kunnen tonen op of rondom het festival- en campingterrein indien daarom wordt gevraagd door onze veiligheidsdiensten.
 • Het dragen van voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding worden niet toegestaan.

FESTIVAL REGLEMENT BOSPOP 2023

 • Bij Bospop festival wordt er geluid geproduceerd van meer dan 85 dB(A), bezoekers worden aangeraden gehoorbescherming te dragen, er zijn mogelijkheden om gehoorbescherming te kopen bij het infopunt.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar, bij twijfel wordt om legitimatie gevraagd, wij volgen hierin het NIX18 beleid. Bent u tussen de 18 en 24 jaar, dan is het mogelijk bij de informatie stand op het festivalterrein (nabij de hoofdingang) een 18+ bandje op te halen waarmee alcoholische dranken bestelt kunnen worden aan de bar.
 • Crowdsurfen is niet toegestaan op zowel het festival- als campingterrein en diens omgeving.
 • Het is verboden om de (festival)tenten, structuren en podia te beklimmen en de ingang/doorgang tot (nood)uitgangen, eet- en dranktenten te blokkeren of belemmeren;
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op- en rond het Bospop festivalterrein;
 • De festival en horecatenten zijn een werkplek en daarom rookvrij, onze veiligheidsdiensten houden hier toezicht op.  Bij overtreding zal worden gevraagd om het roken te staken, indien er geen gehoor wordt gegeven hieraan, zal verwijdering van het terrein het gevolg zijn.
 • Drones en het gebruik/besturen daarvan op/rondom de directe omgeving van het evenemententerrein van Bospop is niet toegestaan, hierop zal worden gehandhaafd door de verschillende diensten;
 • Tabak is niet te koop op het festivalterrein.
 • Lachgas en lachgaspatronen zijn niet toegestaan.
 • Het niet naleven van bovengenoemde regelement en het niet naleven van de instructies vanuit ons personeel kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.

U dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
In geval van twijfel of discussie heeft de Festivalorganisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk, het spijt ons. De regels zijn bindend en overtreders lopen het risico hun polsbandje te moeten inleveren en van het terrein verwijderd te worden

CAMPING REGLEMENT 2023

We hechten veel waarde aan de sfeer en gezelligheid op- en rondom de tent- en campercampings van Bospop. Vanuit dat oogpunt is er veel personeel aanwezig dat waakt over jullie veiligheid, zowel overdag als tijdens de nachtelijke uren.

Ons personeel is herkenbaar aan hun kledij en staan dag- en nacht voor jullie klaar om vragen of opmerkingen te bespreken, zij zullen een eerste contact leggen met de campingbezoekers bij binnenkomst d.m.v. het uitdelen van informatieflyers.

Het campingreglement is een aanvulling op onze huisregels, derhalve zijn allebei de reglementen ten alle tijden van kracht

 • AFMETINGEN STANDPLAATS, De maximale afmeting per camperplek bedraagt maximaal 42m2, volg de aanwijzingen van onze stewards op m.b.t. plaatsing en inrichting vanaf moment van aankomst.
 • AANSPRAKELIJKHEID, Bospop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van/aan goederen.
 • AFVAL Houdt de campings schoon en deponeer afval in de containers. Bij de ingang worden vuilnis zakken uitgedeeld.
 • AUTO’S, worden niet toegelaten op de campings, met uitzondering van trekkende voertuigen die de caravan positioneren bij aankomst en weer aankoppelen bij vertrek. Er zijn aparte parkeerplaatsen, vlakbij zowel de tent- als campercamping voorzien waar de trekkende voertuigen voor caravans en auto’s van reguliere campingbezoekers worden geparkeerd.
 • BARBECUES, alleen aluminium wegwerpbarbecues zijn toegestaan, houdt het wel veilig voor iedereen, ons brandwachten-team en securitypersoneel delen flyers uit met daarin de spelregels voor de camping;
 • CONTROLE, Vuurwerk, soft- en harddrugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zoals onze veiligheidsdiensten dit zullen toetsen, worden in beslag genomen en niet geretourneerd, De betreffende eigenaar/bezoeker kan afhankelijk van de kwestie per direct worden overgedragen aan de aanwezige politie.
 • DRANK, je mag een redelijk aantal blikken drank (maximaal 24 stuks) en etenswaren voor eigen gebruik meenemen. Ook op de campings geldt dat de minimumleeftijd voor het kopen of nuttigen van alcohol 18 jaar betreft en alcohol nuttigen, kopen of weder verstrekken van/aan personen beneden de 18 jaar strafbaar is, hierop zal worden gehandhaafd door onze veiligheidsdiensten.
 • DIEPVRIESKISTEN EN KOELKASTEN, zijn verboden. Gekoeld bier verkrijgbaar is verkrijgbaar bij de 24hr tent.
 • GEEN LOSSE GASINSTALLATIES EN GROTE LOSSE GASFLESSEN, enkel kleine gasflessen van 450gram en eenmalige/wegwerp barbecues worden toegelaten op de camping. Indien er toch grote gasflessen aanwezig zijn en/of worden gebruikt, anders dan de 450-gram variant, worden deze in beslag genomen en worden niet geretourneerd, Stichting Bospop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden schade hierin en kan geen compensatie aanbieden.
 • GLAS, glaswerk is op het gehele terrein verboden en wordt bij de ingang in beslag genomen.
 • GETTOBLASTERS, zijn verboden en worden in beslag genomen.
 • HUISDIEREN, worden, mede om hun eigen bestwil niet toegelaten op de campings.
 • HANDEL, het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op het Bospop festivalterrein, de campings of de parkeerterreinen.
 • LEEFTIJD, personen onder de 16 jaar hebben alleen maar ingang onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige. Ouders blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun aanwezige kinderen tijdens het festival.
 • POLSBANDJES, Polsbandjes zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overgedragen, ons securitypersoneel controleert op het juist dragen van de polsbandjes, bij fraude wordt de persoon of personen overgedragen aan de aanwezige politie.
 • ROKEN, de festival en horeca tenten zijn een werkplek en daarom rookvrij, er zal worden gecontroleerd hierop.
 • STROOM, er zijn geen stroomaansluitingen aanwezig, Aggregaten, losse accu’s en andere vermogensbronnen worden niet toegelaten.
 • SELFIESTICKS, worden niet toegestaan.
 • INGANGSLEEFTIJD, personen onder de 16 jaar hebben alleen maar ingang onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige. Minderjarigen betalen overal de reguliere entreeprijs..
 • OPEN VUUR, is gevaarlijk, helemaal met zoveel tenten bij elkaar. Open vuur is dan ook ten strengste verboden. Hierop wordt zeer streng toegezien door personeel en (infrarood)camera’s.
 • DRONES, het gebruik/besturen van drones op- en rondom de directe omgeving van het evenemententerrein is niet toegelaten
 • VOERTUIGEN, Enkel voertuigen die door de RDW als campers, caravans en vouwwagens en als zodanig zijn bestempeld, worden toegelaten tot de camping. Alle andere voertuigen worden niet toegelaten tot de camping of parkeerplaats.
 • PARKEERPLAATS, De parkeerplaats geldt enkel als stalling voor auto’s en dermate niet als overnachtingsplaats, er zal hierop worden toegezien en worden gehandhaafd door onze veiligheidsdiensten.
 • NIET NALEVEN VAN HET REGLEMENT, kan verwijdering van het (Camping)terrein tot gevolg hebben.
 • AANWIJZINGEN te allen tijde de aanwijzingen van de Camping Stewards en veiligheidspersoneel op te volgen.

CAMPER CAMPING REGLEMENT BOSPOP 2023

APARTE CAMPER / CARAVAN / VOUWWAGEN / MOTOR CAMPING;
Met een Camper Plaats Ticket heb je recht op een standplaats op de speciaal daarvoor ingerichte Camper Camping naast de tent camping. De standplaats is 42 m² groot. Alle personen welke bij de camper, caravan en vouwwagen horen dienen ook in het bezit te zijn van een Camping ticket.

 • AFMETINGEN De maximale afmeting per camperplek (camper en tent) bedraagt maximaal 42m2;
 • AUTO’S,worden niet toegelaten op het camping terrein. Mensen met een caravan of vouwwagen mogen deze eerst plaatsen op aanwijzing van het personeel, waarna de auto direct weer dient te worden verplaatst;
 • ALLEEN CAMPERS, CARAVANS EN VOUWWAGENS, de camper camping, is alleen voor campers, caravans en vouwwagens (dus géén voor de gelegenheid omgebouwde busjes, MPV’s, stationwagens en combo’s) toegestaan! Enkel officieel door de RDW als camper/caravan gekeurde voertuigen worden toegelaten;
 • GASFLESSEN, zijn alleen toegestaan als deze met een maximale inhoud van 10 liter in de disselbak of andere daarvoor bestemde ruimte goed bevestigd is. Losse gasflessen zijn alleen toegestaan wanneer het een eenmalige gasfles met een maximale inhoud van 450 gram betreft.
 • CONTROLE OP VOERTUIGEN, Bospop zal de binnenkomende caravans en campers controleren op inhoud d.m.v. een inhoudscontrole door ons beveiligingspersoneel (naleving reglement), wij verzoeken hierbij alle medewerking van de bezoeker/eigenaar.
 • LACHGAS EN LACHGASPATRONEN zijn niet toegestaan
 • REGELS, verder gelden alle regels welke hierboven bij de tent camping al zijn genoemd;
 • VOLG AANWIJZINGEN VAN DE CAMPING STEWARDS OP, natuurlijk helpen ze u ook graag verder bij vragen.